Rotten og musen har begge en ekstrem stor tilpasningsevne i alle slags miljøer, både naturlige og menneskeskabte. Med begge dyrs store formeringsevne, er de i stand til at sprede sig med stor hast og er svære at begrænse med gængse midler. En effektiv behandling vil altid kræve hjælp fra professionelle. Da især rotter har en fabelagtig evne til at udvikle resistens over for gifte er det af stor betydning at man ved hvad man beskæftiger sig med.
Rotter og mus kan overføre flere alvorlige sygdomme til mennesker og husdyr. F.eks. kan rotter overføre den farlige leptospirabakterie via sin urin. Dette kan medføre en alvorlig infektion som i sin yderste konsekvens, kan medføre døden.

Da der kontinuerligt drypper små dråber urin fra rotten hvor den færdes, er risikoen for smitte stor. Det betyder bl.a. at levnedsmidler der har været i kontakt med steder hvor rotten har været, kan blive inficeret med diverse bakterier såsom salmonellabakterier, der fremkalder ondartede maveinfektioner, og som kan medføre kroniske symptomer som man må leve med længe. En vigtig ting i bekæmpelsen af rotter og mus er viden om dyrenes biologi og deres adfærd.

For at udøve erhvervsmæssig rottebekæmpelse i Danmark, skal skadedyrsfirmaer have gennemgået kurser, og opnået autorisation.

Vi er naturligvis i besiddelse af en sådan autorisation.