Husklanner

En enkelt bille i ny og næ kræver ingen særlige forholdsregler, de kan om sommeren simpelthen komme flyvende ind gennem åbentstående vinduer. Optræder de i større mængder, eller kommer der ligefrem larver frem fra fod/væg panelerne, begynder det naturligvis at blive generende, og et tegn på et større problem.

I huse eller lejligheder; hvor beboerne i en længere periode ikke har fjernet madrester eller affald, er der så gode betingelser for husklanerne, at de kan optræde i tusindvis. Ved istandsættelse af sådanne lejligheder skal man være opmærksom på, at et stort antal larver kan være søgt ned under gulvene. Selv ved grundig rengøring rammer man ikke dyrene under gulvene, og man må se i øjnene, at en del af dem kan dukke frem fra deres skjul i løbet af det næste halve års tid – og eventuelt genere nye beboere i lejligheden.

Når arnestederne er fjernet, vil det være rimeligt at behandle områderne, enten med pudder, eller et sprøjtemiddel beregnet til formålet.
Det kan i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at dampbehandle områderne.

Man må dog være forberedt på, at der til trods for disse foranstaltning, stadig i nogen tid, kan dukke
biller op andre steder i huset, idet, enkelte eksemplarer kan have fjernet sig så meget fra det sted der
behandles – at de går ram forbi, hvorfor genbehandling til tider kan være nødvendigt.

Faraomyrer

Konstaterer man faraomyrer, bør man søge professionel hjælp hurtigst muligt, så hele ejendommen – indbefattet kældrene med fyrrum osv. – kan blive undersøgt og behandlet, for dyrene spreder sig let langs rør og lign. Lejeloven siger, at ejerne skal foranstalte bekæmpelsen, men at udgiften kan pålignes en lejer hvis det kan bevises, at han/hun er årsag til infektionen.

Selve bekæmpelsen går i store træk ud på, at man med en insektgift grundigt behandler ALLE steder hvor faraomyrerne holder til og færdes. Der kan benyttes et insekthormonlignende stof, et såkaldt ungdomshormon. Denne type hormon virker kun på insekter, og er derfor ufarligt for mennesker og husdyr. Anvendelse af hormonpræparater kræver megen erfaring, og bør overlades til professionelle. Der findes også insektgifte, hvis virkning kan holde sig i mange uger. Disse gifte udsprøjtes under lavt tryk og uden “tågedannelse”.

Man må se i øjnene, at bekæmpelsen er faraomyrer i en større ejendom kan være en svær opgave der tager tid og kræver, at man følger en fast strategi. I langt de fleste tilfælde er det ikke muligt at løse problemet selv uden assistance fra et professionelt bekæmpelsesfirma, og man må være forberedt på, at det tager tid (måneder til år) at nå til bunds med sådan bekæmpelse.

Kakerlakker

De mest normale typer vi støder på her i landet er den brunstribede-,den orientalske- og den tyske kakerlak, hvoraf den tyske er den absolut mest almindelige.

I levnedsmiddelvirksomheder, storkøkkener, restauranter, kantiner – ja, selv i vore beboelser har de optimale levebetingelser og formerer sig i stort antal.

Kakerlakker er frygtet i såvel fødevarevirksomheder som på hospitaler. De kan overføre bakterier og skimmelsvampe til levnedsmidler med forrådnelse til følge.

På hospitaler er de selvsagt ikke velkomme, da de er smittebærere af op til 40 forskellige bakteriearter bl.a. stafylokokker, streptokokker og salmonella. De kan ligeledes være allergifremkaldende.

Deres blotte tilstedeværelse kan være ubehagelig, da de er meget ildelugtende.

Kakerlakker er kun aktive i mørke, og kan være meget svære at konstatere for ikke faguddannede. Udryddelse af karkerlakker skal udføres af eksperter der har den fornødne viden om kakerlakkernes biologi og adfærd, så en effektiv udryddelse kan iværksættes hurtigt.

Væggelus

Væggelus er lyssky dyr, om dagen sidder de gemt i revner og sprækker, men om aftenen kommer de frem for at opsøge føde som de finder ved at “gå efter varmen”. Har de valget mellem at indtage blod fra mennesker eller husdyr, vælger de for det meste altid mennesker.

Som med andre blodsugende insekter, er der stor forskel på folks overfølsomhed overfor væggelusens bid, nogle reagerer ikke, andre viser tegn på allergisk reaktion, reagerer voldsomt og bliver irriteret omkring bidsåret.

Biddene kendes lettest fra loppestik på deres placering. Lopper bider gerne på kroppen under stramtsiddende beklædning, mens væggelus næsten altid vælger at indtage føde fra ikke tildækket hudpartier, det være sig hænder, arme, hals, fødder – alt hvad der stikker uden for dynen.

Væggelus spredes ganske overvejende via. tøj, baggage og ikke mindst bohave, hvilket er baggrunden for kravet om flytteattester i nogle kommuner og boligselvskaber. De kan dog også, i visse tilfælde, selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør mm.

Bekæmpelse af væggelus bør, som hovedregel, altid udføres af professionelle folk med viden om denne type insekters biologi og adfærd. Dog kan man selv hjælpe til ved at vaske alt der kan tåle det i vaskemaskine, eller fryse de inficerede genstande ned til minus 18 grader celcius i minimum et døgn.

Hunde og kattelopper

Hunde og kattelopper kan være en næsten ulidelig plage for såvel husdyr som mennesker og kan, i yderste konsekvens, påføre husets beboere allergier. For at komme problemet til livs, er det vigtigt at behandle husdyret med et middel der slår lopperne ihjel når de hopper på og bider dyret. Hold ikke katten eller hunden ude fra de rum hvor der er problemer. Dyrene vil samle de fleste lopper op som derefter hurtigt dør, hvis dyret er behandlet med et af de gængse loppemidler man kan købe på apoteker.

Til behandling i omgivelserne findes sprøjtemidler der dræber æg, larver og voksne lopper. Inden behandlingen af omgivelser, anbefales det at foretage en grundig støvsugning. Det vil fjerne en del lopper, larver og æg – samt de ekskrementer lopperne efterlader.

For at undgå levende lopper i støvsugeren, er det en god idé enten at skifte støvsugerposen efter brug, eller lægge den i fryseren i mindst et døgn. Vask også dyrets sengetæppe regelmæssigt i loppesæsonen. Høj luftfugtighed begunstiger loppernes udvikling, og man bør derfor så vidt muligt begrænse gulvvask i hele bekæmpelsesperioden. For at blive lopperne helt kvit, er det vigtigt at husdyret også behandles. Anvend de forskellige bekæmpelsmidler med omtanke, da overdrevent brug kan medføre forgiftning.