Det er vor målsætning altid at være på forkant med de nyeste og mest miljørigtige bekæmpelsesmetoder

samt sikre at bekæmpelsen foregår på en etisk korrekt måde – både overfor de dyr vi nødvendigvis må bekæmpe, men også overfor natur og miljø.

Rotter/Mus

En vigtig ting i bekæmpelsen
af rotter og mus er viden om dyrenes
biologi og deres adfærd.

Insekter

De mest almindelige typer vi støder
på her i landet er den brunstribede-,
den orientalske- og den tyske kakerlak,
hvoraf den tyske er den…

Duer/Fugle

Man kan forsøge at vanskeliggøre/
umuliggøre dyrets mulighed for
at bygge rede…

Rydning/oprens

Ud over at være et professionelt
skadedyrsbekæmpelses firma,
har Pestcon specialiseret sig i at
foretage rydninger…

Rotter/Mus

En vigtig ting i bekæmpelsen
af rotter og mus er viden om dyrenes
biologi og deres adfærd.

Duer/Fugle

Man kan forsøge at vanskeliggøre/
umuliggøre dyrets mulighed for
at bygge rede…

Insekter

De mest almindelige typer vi støder
på her i landet er den brunstribede-,
den orientalske- og den tyske kakerlak,
hvoraf den tyske er den…

Rydning/oprens

Ud over at være et professionelt
skadedyrsbekæmpelses firma,
har Pestcon specialiseret sig i at
foretage rydninger…