Skadedyr er dyr, som på den ene eller anden måde er til gene eller skade for mennesker eller bygninger. Dyr af bestemte arter, f.eks. mus og rotter, optræder typisk som skadedyr, men selve det at tilhøre en bestemt art er ikke tilstrækkeligt til at gøre et dyr til skadedyr, f.eks. vil mus kunne klassificeres som skadedyr, nyttedyr eller harmløse – alt efter om de invaderer vores virksomheder, boliger, eller lever i skov eller mark. Hvilke dyr der opfattes som skadedyr, afhænger meget af viden og holdninger. På trods af holdingdforskelle kommer man ikke uden om, at nogle dyr er potentielle alvorlige skadevoldere, som det er nødvendigt at bekæmpe. Selv om dyr er til gene for os, har vi ingen ret til at påføre dem unødig lidelse. Det må derfor være en moralsk pligt ved skadedyrsbekæmpelse at vælge metoder der er mest skånsom over dyrene.”

 

Pestcon’s målsætning er altid at være på forkant med de nyeste og mest miljørigtige bekæmpelsesmetoder, samt at sikre sig at skadedyrsbekæmpelse foregår på en etisk korrekt måde overfor de dyr vi nødvendigvis skal bekæmpe.

For at foretage en effektiv bekæmpelse, er det af stor betydning, at man kender til dyrenes adfærd og biologi for at en effektiv bekæmpelse og sikring kan sættes igang hurtigt.

Vi har mere end 30 års erfaring – en erfaring vi stiller til din rådighed.