Ud over at være et professionelt skadedyrsbekæmpelses firma, har Pestcon specialiseret sig i at foretage
rydninger, det være sig i lejligheder efter speciale tilfælde – eller efter dødsfald.

Når man foretager rydninger, er det vigtigt at man respekterer og forstår at man har med menneskeskæbner at gøre, og man har forståelse for, at det er andre menneskers ejendele man håndterer. Oftest drejer det sig om rydning efter mennesker der simpelthen har opgivet det vi andre kalder en normal tilværelse. Alt vokser dem op over hovdet. Vi har i visse tilfælde været ude på rydninger, hvor der har været uåbnet post for flere år.
Aviser og madaffald der bare hober sig op i alle hjørner, så mange tomme flasker at vi måtte lave specialaftaler for bortskaffelse af disse. At når toilettet ikke er brugbart mere – ja så ………

Det siger sig selv, at hvis man har et sådan tilfælde i sin ejendom, vil naboer på et tidspunkt føle sig stærkt generet af såvel lugt, samt de skadedyr der uværgeligt følger med.

Det kræver en specialviden og det rigtige udstyr at foretage rydning og desinfiktion efter sociale skæbner, narkomaner eller dødsfald. Her tænkes bl.a på brug af heldragter, åndedrætsværn og evt. kanylehandsker.

Der skal også tænkes på hvordan kanyler og lignende destrueres forsvarligt, hvilke containertyper der skal benyttes for at undgå at uvedkommende kan få adgang til det farlige affald.

Pestcon er naturligvis i besidelse af den fornødne viden omkring sikkerhed og bortskaffelse af farligt affald – en viden der er nødvenlig for at kunne foretage en sikker og professionel rydning af problematiske lejemål.